Biografia

prof. Przemysław Tyszkiewicz

w 1964 we. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu.
W roku 1990 otrzymał dyplom z Projektowania Graficznego u prof. Jana Jaromira Aleksiuna i z Grafiki Artystycznej u prof. Haliny Pawlikowskiej.
Od 1992 roku pracuje w ASP we Wrocławiu w Pracowni Grafiki Artystycznej prof. Haliny Pawlikowskiej jako asystent.
Od 1997 roku na etacie adiunkta, a od 2003 roku na stanowisku profesora w Pracowni Grafiki Artystycznej.
Od 2001 roku pełni funkcję prezesa Fundacji im. Eugeniusza Gepperta przy ASP we Wrocławiu.

Twórczość w zakresie grafiki artystycznej:
Najchętniej posługuje się miedziorytem, akwafortą i akwatintą. Brał udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą m. in: Włochy, Belgia, Holandia, Dania, Japonia, Białoruś, Litwa, Ukraina, Bułgaria, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Czechy i Polska.

Nagrody:
1994 II Nagroda w konkursie Przegląd Grafiki, Wrocław
1999 I Nagroda im. Daniela Hodowieckiego przyznana przez Berlińską Fundację Guntera Grassa, Akademia Sztuk Pięknych, Berlin, Niemcy; Nagroda specjalna w konkursie Międzynarodowego Biennale Grafiki im. M. Pruzi, Lubin
2001 Nagroda specjalna na Międzynarodowym Konkursie Exlibrisu, Ostrów Wielkopolski
2002 Nagroda specjalna na Konkursie Grafiki i Rysunku Środowiska Dolnośląskiego
Jego prace znajdują się w kolekcjach muzealnych i prywatnych w kraju i za granicą. m. in. jego prace posiadają: Jaques Chirac, Vaclav Havel, Gerhard Schreder, Aleksander Kwaśniewski i Jan Nowak Jeziorański.