Ryszard Horowitz

Wymiana grafik z Ryszardem Horowitzem w rektoracie ASP we Wrocławiu, grudzień 2012


Jose Manuel Barroso

Wręczenie grafiki "Magiczne Skutki Połykania Świeżych Motyli" przez Prezydenta Wrocławia Rafała Dudkiewicza Przewodniczącemu Komisji Europejskiej Jose Manuelowi Barroso. Wrocław 2011 r.


Tokyo 2009


Rektor Tadeusz Luty