Ciche podróże

32 x 15 cm, 1992

miękki werniks

30 innych dzieł w tej kategorii