Ocena dorobku artystycznego, dydaktycznego i organizacyjnego

Ocena dorobku artystycznego, dydaktycznego i organizacyjnego

Kategorie : Recenzje

Ocena dorobku artystycznego, dydaktycznego i organizacyjnego profesora nadzwyczajnego Przemysława Tyszkiewicza sporządzona w związku z postępowaniem o nadanie tytułu profesora sztuk plastycznych, wszczętym przez Radę Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

Przemysław Tyszkiewicz urodził się 27 grudnia 1964 roku we Wrocławiu. W latach 1995-1990 studiował na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. W 1990 roku zrealizował pracę dyplomową w Pracowni Projektowania Graficznego prof. Jana Jaromira Aleksiuna i Pracowni Grafiki Warsztatowej prof. Haliny Pawlikowskiej. W 1992 roku został zatrudniony na stanowisku asystenta w pracowni grafiki artystycznej prof. Haliny Pawlikowskiej. W wyniku przewodu przeprowadzonego w 1997 roku na Wydziale Grafiki ASP we Wrocławiu uzyskał kwalifikacje  I stopnia w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie grafika. W 1997 roku został zatrudniony na stanowisku adiunkta. Kwalifikacje II stopnia, w dziedzinie sztuk plastycznych, w zakresie dyscypliny artystycznej grafika, uzyskał w 2002 roku, na Wydziale Grafiki ASP we Wrocławiu. Od 2003 roku został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego ASP we Wrocławiu, w Pracowni Grafiki Artystycznej prof. Jacka Szewczyka. Od 2005 do 2008 roku pełnił funkcję Kierownika Katedry Grafiki Artystycznej w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. W 2008 roku obejmuje prowadzenie Pracowni Grafiki Artystycznej „Intaglio”, w której stanowisko kierownika pełni do dzisiaj. Pracownia swoim programem obejmuje techniki druku wklęsłego ze szczególnym wyróżnieniem technik szlachetnych takich jak akwaforta i miedzioryt. Był promotorem ok. 30 prac magisterskich, 20 licencjackich oraz recenzentem 10 prac magisterskich. W pracowni gościło ok. 40 studentów zagranicznych w ramach europejskiego programu wymiany zagranicznej „Erasmus”.

Prof. Przemysław Tyszkiewicz posiada osiągnięcia w promocji młodej kadry. Pełnił funkcję promotora w przewodach doktorskich: as. Michała Kurkowskiego z Wydziału Nauczycielskiego Katedry Sztuki Politechniki Radomskiej przeprowadzonym przez Radę  Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu /przewód zakończony w dniu 20. 12. 2005 r./ , as. Macieja Guźniczaka z  Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego w Kaliszu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przeprowadzonym przez Radę  Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu /przewód zakończony w dniu 11. 04. 2006 r./. Pełnił również funkcję recenzenta w przewodach doktorskich: Małgorzaty Warlikowskiej przeprowadzonym przez Radę Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu w 2005 roku i Artura Skowrońskiego przeprowadzonym przez Radę Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu w 2006 roku.

Obszerny rozdział w dorobku Przemysława Tyszkiewicza stanowi działalność organizacyjna   w ASP we Wrocławiu i praca na rzecz popularyzacji sztuki. Pełnił wielokrotnie funkcję kuratora wystaw m.in.: wystawy wrocławskiej Katedry Grafiki  na Akademii Sztuk Pięknych   w Łodzi /2006 r./, wystawy środowiska wrocławskiego „Malarstwo, Grafika, Rzeźba” w Pałacu Sztuki w Krakowie /kurator części graficznej, 2008r/, organizator wystawy „Wrocławskiej Szkoły Grafiki” w Knoxwille w USA /2009 r./, uczestniczył w realizacji wystawy „Grafika Polska” w Tianjin, Chiny, kurator wystawy „Shared Vision” wykładowców z Uniwersytetu w Brisben w Australii w Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu /2011 r./. Aktywnie uczestniczył w Radach Muzealnych: w 2005 roku został powołany przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego do Rady Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdrój, a 2006 roku mianowany na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady tego muzeum, w 2007 roku powołany do Rady  Muzeum Miejskiego Miasta Wrocław, w 2012 roku mianowany przez Rektora ASP we Wrocławiu na przewodniczącego Uczelnianej Rady Artystycznej, w 2012 roku pełnił funkcję konsultanta artystycznego w grupie „heraldycznej”, powołanej przez Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w celu opracowania herbu Uniwersytetu. Od 2002 do 2010 roku pełnił funkcję prezesa Fundacji im. Eugeniusza Gepperta przy Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

Przemysław Tyszkiewicz wielokrotnie był organizatorem plenerów graficznych w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdrój, gdzie zorganizował pracownię graficzną. Prowadził też warsztaty graficzne, wykłady i pokazy m.in. : 2002 - wykład i warsztaty graficzne, galeria „Na Odwachu”, Wrocław, 2003 - warsztaty graficzne „sucha igła, miedzioryt, akwaforta - technika wykonania i umiejętność rozróżniania na podstawie odbitek graficznych” Zamek Książąt Śląskich Brzeg Opolski, 2003 - warsztaty graficzne „miedzioryt, akwaforta, sucha igła” Jerez de la Frontera, Hiszpania, 2004 - tygodniowy kurs "sucha igła, miedzioryt i akwaforta - pracownie Związku Andaluzyjskich Artystów Grafików,  Cadiz, Hiszpania, 2005 - warsztaty technik graficznych "akwaforta" w ramach „Nocy Muzealnej", Ratusz Wrocław, 2008 -„Techniki rytowane” prezentacja warsztatu miedziorytniczego, Muzeum Miedzi Legnica, 2010 - warsztaty graficzne „Miedzioryt, sucha igła i akwaforta”, Muzeum Papiernictwa, Duszniki Zdrój.

Dorobek artystyczny profesora Przemysława Tyszkiewicza jest bardzo bogaty. W latach 1990 -2012 zorganizował 33 wystawy indywidualne /z czego 19 po uzyskaniu kwalifikacji II stopnia/: m.in.: 1990 - wystawę indywidualną w BWA Awangarda, Wrocław, 1993 - wystawę „Grafika i Harleje" - Galeria Na Odwachu, Wrocław, 1997 - wystawę na obronę przewodu kwalifikacyjnego  I stopnia  w Muzeum Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, 1998 - Klub Muzyki i Literatury, Wrocław, 1998 – wystawę zorganizowaną w związku z nagrodą im. Daniela Chodowieckiego, pokaz przedpremierowy w Galerii M, Wrocław, 1999 - wystawę pt. "Echappade" - Galeria Zamkowa, Lubin, 2000 - wystawę towarzyszącą I Międzynarodowemu Konkursowi Rysunku, Galeria Na Solnym, Wrocław, 2000 - wystawę grafiki - Galeria Bram, Hobro, Dania, 2000 – „Grafika – Tyszkiewicz” Opera, Wrocław, 2001 – „Przemysław Tyszkiewicz – grafika”, Galeria pod Atlantami, Wałbrzych, 2001 – „Tatuaże wrocławskiego gotyku”, Galeria Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu, 2002 - wystawę z cyklu Prof. Nicole Nascov rekomenduje „Przemysław Tyszkiewicz – grafika”, Galeria Dymek z papierosa, Wrocław, 2004 – wystawę w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdrój, 2005 - wystawę w sali głównej Muzeum Miejskiego w Ratuszu, Wrocław, 2006 – wystawę „ Blumen der Nacht”, Galeria Pokusa, Wiesbaden, Niemcy, 2006 – „Tyszkiewicz” Kongresshaus Zurich, Szwajcaria, 2007 – „Obserwatorium Astronomiczne", Galeria Wieża Ciśnień, Kalisz, 2007 - „Tyszkiewicz” Galeria MOK, Głogów, 2008 - wystawę „Tyszkiewicz - Grafika" Galeria ZPAP Pro Arte,  Zielona Góra, 2008 - wystawę „Tyszkiewicz - Grafiki"  w Galerii 72, Chełm, 2008       - „Tyszkiewicz w Miedzi" - Muzeum Miedzi, Legnica, 2010 - „Chiny - reportaż z podróży” - Galeria Otwarta,  Głogów, 2012 - „Akwarium Astronomiczne”, Muzeum Powozów Dawnych, Galowice.

Przemysław Tyszkiewicz  brał udział w wielu ważnych wystawach grafiki w Polsce i na świecie. W dokumentacji naliczyłem 114 wystaw zbiorowych /z czego 62 po uzyskaniu kwalifikacji II stopnia w 2002 roku. Wśród wystaw zbiorowych z okresu 1991-2012 należy wymienić m.in.: 1991 - V Międzynarodowe Triennale Rysunku - Wrocław, 1993 - I Internationalle Grafiek Biennale, Mastricht Holandia, 1994 - Graphik Messe, Dresden, Niemcy, 1995 -„Pawlikowska, Szewczyk, Tyszkiewicz, Nowicki"  Galeria Zamkowa, Lubin, 1995 - Wratislavia Cantans - 95, „Muzyka i Sztuki Piękne we Wrocławiu", Wrocław, 1997 - „50-lecie ASP we Wrocławiu”, wystawa pedagogów i studentów ASP we Wrocławiu, 1998 -„Przemek Tyszkiewicz i Studenci", Galeria pod Plafonem, Wrocław, 1999 Międzynarodowe Biennale Grafiki w Technikach Miedziorytniczych  im. M. Pruzi,  Cuprum VIII Lubin, 1999 - wystawa pokonkursowa im. D. Chodowieckiego - BWA, Sopot, 1999 - odebranie głównej nagrody w konkursie im. D. Chodowieckiego, organizowanym przez Fundacjię Güntera Grassa, Akademie der Künste, Berlin, 1999 Międzynarodowe Triennale Rysunku, Wrocław, 2000 - Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie, 2000 - Graphic Constellation, Międzynarodowa Wystawa Grafiki, Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin, 2000 Międzynarodowy Konkurs Rysunku, Wrocław, 2001 - International Print Triennial in Kanagawa, 2002 - III Międzynarodowe Triennale Małej Formy Graficznej, Havirov, Czechy, 2002 - Print making in Europe: Trends and Perspectives, Saloniki, Grecja, 2002 - wystawa Katedry Grafiki ASP Wrocław, ASP Poznań, 2003 - Print making in Europe: Trends and Perspectives - Olvera, Ubrique Sierra de Cadiz , Hiszpania, 2004 - Wystawa grafiki wrocławskiej - Kadyks Castillo de Santa Catalina, Kadyks Hiszpania, 2004 - Wystawa grafików wrocławskich, Pałac Sztuki, Lwów, 2004 - Wystawa artystów dolnego śląska w galerii Art. Point-Black,  Florencja Włochy, 2007 -  Autoportret of  Europe,De Marco, Edynburg, Szkocja, 2007 - Szkoła Grafiki Wrocławskiej, Muzeum Polskie, Chicago, USA, 2008 - wystawa środowiska wrocławskiego "Malarstwo, Grafika, Rzeźba" w Pałacu Sztuki, Kraków, 2008 - Międzynarodowe Triennale Grafiki „IMPRINT”, Pałac Kultury i Nauki, Warszawa, 2009 - "Grafika polska sztuka i edukacja" Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych  w Krakowie, 2009 - "Art Poland, Sant Polonya", Galeria Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marmara  w Stambule, Turcja, 2009 - "1000 lat Wrocławia", ekspozycja stała , Pałac Królewski Muzeum Miejskiego we Wrocławiu, 2009 - "Wrocławska Szkoła Grafiki", "Pienkow Art Gallery", Knoxville, USA, 2009 - "Wrocławska Szkoła Grafiki" - Cupfer galerii Dankan of JordanstoneCollege of Art, Dundee, Szkocja, 2010 - "Wrocławska Szkoła Grafiki" University of North Carolina, University Gallery, Charlotte, USA, 2010 - „Wystawa Grafiki z wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu”, Royal Gallery of Art, Edinburgh, Szkocja, 2010 - „Contemporary Polish Printmaking Exhibition”, Tianjin, Chiny, 2011 -  „Contemporary Polish Printmaking Exhibition Galeria Sztuki Uniwersytetu Kyung Hee, Seul, Korea, 2011 - II Arte em Segredo (Art Secret), Galeria dos Leões,  University of Porto, Porto, Portugalia, 2012 - 8 Triennale Grafiki Polskiej, Katowice,  2012 - „Wielość w Jedności” Wystawa grafiki wklęsłodrukowej w Polsce po 1900 roku”, Galerii Sztuki Nowoczesnej  w  Czerwonym spichrzu na Wyspie Młyńskiej, Bydgoszcz, 2012 - Wroclaw School of Printmaking Exhibition, Michigan Street Gallery, Chicago Cultural Center, Chicago, USA, 2012 - „Fusion” International Contemporary Intaglio Print Invitation Exhibition, Guanlan, Chiny,  2012 - International Triennial of Graphic Art Bitola, Macedonia, 2012 - Międzynarodowy Konkurs Rysunku, Muzeum Miejskie, Wrocław, 2012 - Współczesna Polska Grafika Warsztatowa, Galeria Akademii Lalit Kala, New Delhi, Indie, 2012 - The Wrocław School of Printmaking,  Northeast Normal University, Changchun, Chiny, 2012 - The Wrocław School of Printmaking, The University of Southern Queensland,  Arts Gallery in Toowoomba, Australia, 2013 -„Kraków-Wrocław. Konfrontacje II Grafika”, Galeria „Krypta u Pijarów”, Kraków, (wystawa dedykowana pamięci prof. Włodzimierza Kotkowskiego). Za swoją twórczość otrzymał liczne nagrody, z których najważniejszą jest Grand Prix w konkursie im. Daniela Chodowieckiego organizowanym przez berlińską Fundację Güntera Grassa w 1998 roku.

Podstawą całej twórczej aktywności Przemysława Tyszkiewicza jest grafika artystyczna. Od ponad trzydziestu lat, z powodzeniem i ogromną pasją oddaje się tej dziedzinie sztuki. Tyszkiewicz udowadnia, że grafika oparta o tradycyjny warsztat może być dyscypliną wciąż żywą, pomimo swojej elitarności, ciągle stanowiąca doskonałe narzędzie do opisywania współczesnego świata. Artysta prowadzi dialog z wielką graficzną tradycją. Podejmuje motywy opracowywane przez wielkich mistrzów Dürera, Bruegela czy Boscha,  inspirowane mitologią i sztuką średniowiecza. Nie jest to jednak tylko zagłębianie się w motywy obecne  w grafice od stuleci. Reinterpretuje stare tematy, nadaje współczesny charakter pozornie tradycyjnej formie. Znany jest czas powstania pierwszej grafiki wklęsłodrukowej Przemysława Tyszkiewicza. W 1980 roku wykonał pierwszą suchą igłę, rysowaną na miedzianej matrycy. Uwiecznił obraz przedstawiający trąbę powietrzną, w symboliczny sposób łączącą niebo z ziemią. Szacunek dla wykorzystywanego materiału, pięknie wypolerowanej blachy miedzianej, zmusza wręcz do przygotowania odpowiedniego projektu, wyboru tematu. Pisze o tym w autoreferacie: „Opisując moment powstania tej pierwszej grafiki wklęsłodrukowej, uzmysławiam sobie, że właśnie wtedy został wytyczony, a już na pewno zapoczątkowany, sposób projektowania zarówno tematu jak i kompozycji moich przyszłych prac. Ta próba mocnego (szerszego) precyzowania treści oraz rzetelne obrazowanie jej elementów w klamrach niemalże geometrycznie wytyczanej kompozycji staną się żelazną zasadą budowania moich znaczących obrazów graficznych”. Czas studiów i artystycznego dojrzewania Przemysława Tyszkiewicza przypadł na lata osiemdziesiąte XX wieku, bliskie mi również z powodu podobnych pokoleniowych doświadczeń. Gęsty od wydarzeń historycznych czas sprzyjał poszukiwaniu przestrzeni osobistych aktywności, enklaw gdzie można było tworzyć sztukę. Dla Tyszkiewicza takim azylem była pracownia graficzna i tajemniczy garaż na wrocławskich Krzykach, gdzie z przyjaciółmi budował dragdstery na podzespołach motocykli Harley Davidson, ozdabiając je malowanymi ilustracjami i grafikami wykonanymi bezpośrednio na powierzchni motocykla. Najważniejszym obszarem aktywności pozostaje dla Tyszkiewicza grafika, techniki wklęsłodrukowe, akwaforta i akwatinta. Należy też wspomnieć o zainteresowaniu techniką miedziorytu, na które niewątpliwy wpływ miało spotkanie z Eugeniuszem Getem Stankiewiczem, w ramach organizowanych warsztatów jak i indywidualnych spotkań w Domku Miedziorytnika we Wrocławiu. Serie miedziorytów powstających na przestrzeni lat mają kameralny charakter. Zaludniają je postaci wręcz demoniczne, przywołujące na myśl karty tarota lub średniowieczną ikonografię. Po dokładnej analizie widz odnajdzie w nich sporą dawkę czarnego humoru. 

Domek Miedziorytnika we Wrocławiu
Domek Miedziorytnika we Wrocławiu

Tyszkiewicz ceni precyzyjny i dobrze opanowany warsztat, bez którego osiągnięcie najlepszych celów artystycznych jest niemożliwe. Uważa, że talent jest darem, który otrzymujemy na początku, który należy mozolnie rozwijać w kolejnych pracach. Każda nowa grafika staje się dla niego polem do eksperymentów i doskonalenia formy pracy. Operując tradycyjnym warsztatem, pracuje nad pogłębieniem możliwości czarno-białego zapisu, doprowadzając do perfekcji relacje form i treści. Ważny w artystycznej biografii Przemysława Tyszkiewicza był udział w spotkaniach grupy „Hybrydaistów”, założonej przez filozofa Aleksandra Sikorę. Tyszkiewicz tak formułuje idee grupy: „założenia hybrydaistów opierały się na tworzeniu w sztuce tak zwanych hybryd mentalnych będących kompilacją czy raczej zlepkiem symboli i znaków wynikających z kontemplacji oraz różnego rodzaju wariacji semantycznych głównego tematu”. Tworzenie skomplikowanych obrazów, jak np. w grafice „Droga na północ” postaci słonia – nosorożca, wpisuje się znakomicie w tę przesyconą duchem postmodernizmu ideę. Wiele elementów prac Tyszkiewicza ma formę hybrydy, będącą kompilacją różnych elementów, zestawionych w zaskakujący nieraz sposób, wykonanych z pieczołowitością i dbałością o warsztat. Hybrydy Tyszkiewicza zachęcają do odszyfrowania ukrytych w nich podtekstów, nie są nachalne literacko. Kojarzą się z formami stworzonymi przez wyobraźnię w zakamarkach podświadomości, które dzięki artystycznej kreacji zostały ujawnione. W 1996 roku powstał ważny cykl graficzny „Krew księżyca płynie  w moim gardle”. Za ten dużych rozmiarów graficzny pentaptyk otrzymał  główną nagrodę Fundacji Güntera Grassa w konkursie im. Daniela Chodowieckiego.  Ta praca, poruszaną tematyką i wykorzystywaną formą, sumowała poszukiwania Tyszkiewicza. Jeszcze jedną nowością było użycie monumentalnego formatu prac wykonanych w tradycyjnych technikach wklęsłodrukowych. Całość połączonych pięciu grafik posiadała wymiar 245x74 cm. Tyszkiewicz trafnie zauważył, że powiększenie formatu prac zwiększy siłę oddziaływania grafiki i wyeksponuje zalety tradycyjnego warsztatu w konfrontacji z wielkoformatowymi realizacjami wykorzystującymi techniki cyfrowe czy serigrafię. Oczywiście dotyczy to konfrontacji na dużych imprezach graficznych typu biennale czy triennale. Kolejna ważna realizacja to cykl dużych grafik zatytułowany „Akwarium astronomiczne”. W grafikach z tego okresu pojawiła się w tle czarna apla wykonana z drobno ziarnistej akwatinty, spajająca elementy prac. Czarna apla, płaszczyzna czerni na której autor komponuje wieloznaczne sceny, pojawi się w jego grafikach  wielokrotnie, stając się rozpoznawalnym znakiem.

Przemysław Tyszkiewicz jest artystą związanym z miejscem swojego urodzenia. Wrocław, jego architektura i kulturowe dziedzictwo, kształtował jego zainteresowania twórcze. Obecność gotyckich elementów w jego grafikach nie jest przypadkowa. Poświęcił swemu miastu wiele prac. Odnajdziemy grafiki przedstawiające w sposób bezpośredni wrocławskie pejzaże, obiekty architektoniczne lub tylko pośrednio wykorzystujące motywy związane z miastem: „Wrocław polecony”, „Nowa podróż”, „Srebrzysta podróż”, „Jatki”, „Zaklinanie Ostrowa Tumskiego”, aż po „Wielkie sprzątanie” grafice poświęconej pamiętnej powodzi z 1997 roku. Na szczególną uwagę zasługują dwie grafiki wykonane na zamówienie kolejnych prezydentów miasta, Bogdana Zdrojewskiego i Rafała Dudkiewicza, „Miastu Votum” i „Kosmologia Wrocławia”. Precyzyjnie skonstruowane widoki oglądanego z góry miasta, zderzane są z ideą labiryntu, klimatem zagubienia w plątaninie ulic, mitem miejskiej podróży.

Charakteryzując twórczość graficzną Przemysława Tyszkiewicza można wyłonić kilka istotnych elementów. Jego prace tworzone są często w dużych seriach i w takich zestawach prezentują się najpełniej. Posiadają zdecydowaną kompozycję, są wyraziste i naznaczone decyzją autora. Często występującą cechą jest ich kolażowość, umieszczanie obok siebie różnych obrazów, nakładanie kolejnych warstw elementów oraz zawieszanie kompozycji w nieokreślonej czarnej lub białej przestrzeni. Zakres tematyczny prac jest bardzo szeroki. Tyszkiewicz lubi zderzać ze sobą świat przyrody ze światem industrialnym, to co ociera się o metafizykę ze sferą ziemskiej egzystencji. Sztandarowym przykładem są tu prace: „Meteorologia przypadkowych halucynacji”, kiedy ogromnych rozmiarów ciężarówka typu track umieszczona jest w lesie grzybów, których zastosowania i właściwości możemy się tylko domyślać, czy w pracy „Węże i samoloty”,  gdzie wokół przestrzeni wypełnionej przez powyginane cielsko ogromnego potwora pojawiają się krążące samoloty. Występują też niejednokrotnie przedstawienia mocy sił natury, żywiołów, z często eksponowanym żywiołem wody. Przeprowadzenie czytelnej klasyfikacji nie jest zadaniem łatwym, gdyż mamy tu do czynienia z spiętrzeniem motywów z różnych światów, przybierających niekiedy charakter psychodelicznej wizji, czy obrazów ukrytych w zakamarkach podświadomości. Istotną cechą jest też gotyckość tej twórczości. Z jednej strony są to nawiązania historyczne i religijne, a z drugiej współczesne odniesienia do zafascynowanych średniowieczem subkultur młodzieżowych. Zjawisko to określane jest niekiedy mianem gotyckiej sztuki współczesnej. Tematyka twórczości Przemysława Tyszkiewicza pozostawia widzowi szerokie pole własnej interpretacji, możliwość odnalezienia wielorakich odniesień do znanych motywów kultury i osobistych poszukiwań. Nie pozostawia odbiorców obojętnymi. Autor zaprasza do skomplikowanego świata, stając się po nim swoistym cicerone.

Przemysław Tyszkiewicz należy do grona czołowych polskich grafików, posiada znaczący dorobek artystyczny. Zrealizował ponad trzydzieści wystaw indywidualnych, uczestniczył w bardzo wielu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Spotykałem jego prace na wielu ważnych wystawach grafiki. Zawsze wyróżniały się znakomitym warsztatem i niekonwencjonalnym podejściem do przedstawianego tematu. Jest artystą związanym z wrocławską szkołą grafiki, aktywnie prezentującym swoje dokonania w różnych zakątkach świata. Budzi szacunek aktywność Przemysława Tyszkiewicza w działalności na rzecz popularyzacji grafiki w formie warsztatów i pokazów. Ceniony i uznany jest jego dorobek dydaktyczny i praca na rzecz uczelni w której pracuje.

Bardzo pozytywnie oceniam przedstawiony materiał i z pełnym przekonaniem popieram wniosek Rady Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów o nadanie profesorowi nadzwyczajnemu ASP we Wrocławiu Przemysławowi Tyszkiewiczowi tytułu profesora w dziedzinie sztuk pięknych. Starania te gorąco popieram.

Autor: prof. Andrzej Węcławski

Zaloguj się, aby ocenić ten artykuł

Udostępnij