Przerwać ten sen

80 x 60 cm, 1995

drzeworyt

4 innych dzieł w tej kategorii