Sen nad Odrą

240 x 110 cm, 1997

drzeworyt

4 innych dzieł w tej kategorii