zdjęcie przedstawiające znanego grafika prof. Przemysława Tyszkiewicza

Grafika ponad wszystko!

Potrzeba przekazywania i powielania informacji, a w szczególności informacji zawartej w obrazie, jest głównym narzędziem napędowym cywilizacji. Opracowywanie nowych technik graficznych stanowiły znaczące stopnie w jej rozwoju. Drzeworyt, miedzioryt, akwaforta, litografia, sitodruk, poligrafia aż do szeroko pojętej rewolucji cyfrowej z jej wszystkimi wariantami stanowią niepodważalną osnowę ludzkiego postępu. Nie mogłem nie wsiąść do tego wspaniałego ekspresu historii kultury obrazowej, zajmując i udoskonalając jeden przedział – INTAGLIO.

Biografia

prof. Przemysław Tyszkiewicz

W 1964 Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu.

W roku 1990 otrzymał dyplom z Projektowania Graficznego u prof. Jana Jaromira Aleksiuna i z Grafiki Artystycznej u prof. Haliny Pawlikowskiej.

Od 1992 roku pracuje w ASP we Wrocławiu w Pracowni Grafiki Artystycznej prof. Haliny Pawlikowskiej jako asystent.

Od 1997 roku na etacie adiunkta, a od 2003 roku na stanowisku profesora w Pracowni Grafiki Artystycznej.

Od 2001 roku pełni funkcję prezesa Fundacji im. Eugeniusza Gepperta przy ASP we Wrocławiu.

Twórczość w zakresie grafiki artystycznej:

Najchętniej posługuje się miedziorytem, akwafortą i akwatintą. Brał udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą m. in: Włochy, Belgia, Holandia, Dania, Japonia, Białoruś, Litwa, Ukraina, Bułgaria, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Czechy i Polska.

Nagrody:

1994 II Nagroda w konkursie Przegląd Grafiki, Wrocław

1999 I Nagroda im. Daniela Hodowieckiego przyznana przez Berlińską Fundację Guntera Grassa, Akademia Sztuk Pięknych, Berlin, Niemcy; Nagroda specjalna w konkursie Międzynarodowego Biennale Grafiki im. M. Pruzi, Lubin

2001 Nagroda specjalna na Międzynarodowym Konkursie Exlibrisu, Ostrów Wielkopolski

2002 Nagroda specjalna na Konkursie Grafiki i Rysunku Środowiska Dolnośląskiego

Jego prace znajdują się w kolekcjach muzealnych i prywatnych w kraju i za granicą. m. in. jego prace posiadają: Jaques Chirac, Vaclav Havel, Gerhard Schreder, Jose Manuel Barroso, Aleksander Kwaśniewski i Jan Nowak Jeziorański.