Stworzenie Świata - Bóg

98 x 68 cm, 2003

Grafika wykonana przez grupę Artystyczną Magnificat

2 innych dzieł w tej kategorii